DET NYA AMIGA ger dig kraften att lyckas

Med fler fullutbildade elektriker, konstruktörer, produktutvecklare och
ljus designers levererar vi innovativa lösningar på högsta nivå. Vi gör det
främst genom egna produkter och expertkunskap inom el och belysning.
Eller som vårt varumärkeslöfte lovar:
AMIGA – POWER YOU

AMIGA REUSE

Optimera resursanvändningen

Minimera klimatpåverkan med upp till 85%

Vi fokuserar på att göra skillnad

Genom att minska avfall och bevara jordens resurser

ett Svenskt
familjeföretag

MED DJUPA RÖTTER INOM EL OCH BELYSNING
VÅR PRODUKTION

STOMMEN I AMIGAS FRAMGÅNG

STOLT SVENSK PRODUKTION

ANPASSAT FÖR
DINA BEHOV

Vi jobbar tillsammans och för våra kunder

HELHETSLÖSNINGAR

Det är våra anpassade lösningar som gör oss unika
För oss är kvalitet det yttersta sättet att arbeta med hållbarhet

HÅLLBAR PRODUKTION

Vår innovation fokuserar på lösningar för ett hållbart samhälle och produktionen har vi så nära det går, helst i vårt eget hus
MINSKA HUVUDVÄRKEN
FÖRBÄTTRA ARBETSMILJÖN
FLIMMERFRI BELYSNING
MOBILT LADDSYSTEM LÖSER HÖGT TRYCK
DESTINATIONS-LADDNING
LÄS MER
REFERENSPROJEKT
Destinationsladdning - Förbättrad arbetsmiljö - Hållbara byggprojekt
LÄS MER