DET NYA AMIGA ger dig kraften att lyckas

Med fler fullutbildade elektriker, konstruktörer, produktutvecklare och
ljus designers levererar vi innovativa lösningar på högsta nivå. Vi gör det
främst genom egna produkter och expertkunskap inom el och belysning.
Eller som vårt varumärkeslöfte lovar:
AMIGA – POWER YOU

ett Svenskt
familjeföretag

MED DJUPA RÖTTER INOM EL OCH BELYSNING
VÅR PRODUKTION

STOMMEN I AMIGAS FRAMGÅNG

STOLT SVENSK PRODUKTION

ANPASSAT FÖR
DINA BEHOV

MINSKA HUVUDVÄRKEN
FÖRBÄTTRA ARBETSMILJÖN
FLIMMERFRI BELYSNING
MOBILT LADDSYSTEM LÖSER HÖGT TRYCK
DESTINATIONS-LADDNING
LÄS MER
REFERENSPROJEKT
Destinationsladdning - Förbättrad arbetsmiljö - Hållbara byggprojekt
LÄS MER