Kolmården

Kolmården projekt tillfällig laddning

Kolmården efterfrågade en annan montagelösning än den tänkta på stolpar för att få ökad stabilitet. Det möjliggjorde vi med vår fackverksmast SOLID. På det sättet skyddas enheten och kablaget på bästa sätt.
Jimmy Persson som är teknikspecialist på Kolmården tycker det är en perfekt lösning för dem att komplettera med under högsäsongen, eftersom de bara behöver extra laddplatser under vissa perioder.

PROJEKT

SCANDINAVIAN MIXED

SCANDINAVIAN MIXED

KOLMÅRDEN

KOLMÅRDEN

BERGSKAMMEN

BERGSKAMMEN

world of volvo

wov