OCEANA, LISEBERGS VATTENPARK

TRÅDLÖS MÄTNING AV ENERGIDATA
Vi fick i uppgift att ta fram ett system som kan samla in energidata åt NCC. Systemet ska vara enkelt att montera samt använda. Det ska kunna samla in förbrukning av el, vatten, fjärrvärme och även ha sensorer för temp/fukt ute och inne, statussensorer osv.

Förutsättningarna för insamlingen av data är en utmaning då projektområdet är utbrett och varierande under byggtidens gång. Det kommer byggas upp hus och torn mellan insamlingsenhet och elmätarväska som sitter med ca 200M mellanrum. Projektet ligger även mitt inne i Göteborgs stad där det finns fullt av trådlösa signaler från andra system, och blir ett bra test för att utvärdera vårt trådlösa systemets kapacitet, leveranssäkerhet och räckvidd.

Montering av systemet är enkelt då elmätväskor går att ansluta på befintliga matningar i efterhand. Insamlingsenhet placeras centralt och kopplas ihop med väskorna med hjälp av krypteringsnycklar. Cramos elektriker upplever att det är ett enkelt system att montera.
Systemet har fungerat bra under hela testprojektet. Signalstyrkan har legat stabilt trots att många hinder har byggts upp mellan väskorna. Den enda driftstörning som dök upp var en elväska som någon dragit ur matningen till. Åtgärd - plombera matningar till elmätväskor och märk upp tydligt att det är för mätning.

Resultatet av projektet har varit lyckat, all mätdata har kunnat samlas in och signalstyrkorna har varit stabila. Portalen har varit ett bra hjälpmedel för att följa energiförbrukning, se tillgänglig effekt och direkt kunna göra åtgärder för att minska förbrukningen under projektets gång.