GOCO Health Innovation City

Ett projekt tillsammans med BRA BYGG och WHC som banar väg för effektivitet, hållbarhet och innovation inom byggbranschen. Genom att implementera mättekniker och smarta trådlösa system har vi möjliggjort en datainsamlingsprocess för att optimera energiförbrukning och resurseffektivitet i detta projekt.

Förutsättningar
Projekt Goco health innovation city, en ny stadskärna inom hälsa och medicinsk forskning.
En viktig del av projektet är ett stort fokus på att hitta innovativa och hållbara lösningar. Vårt mätsystem Amiga Control har använts för att samla in efterfrågade mätvärden.

Mätpunkter
El förbrukning. Vi har noggrant kartlagt och kategoriserat elanvändningen på de olika husen/projekten. Parallellt på samma matningar med elmätare har vi kunnat fördela upp vart förbrukningen gått och även delat upp bodetableringar för att identifiera möjligheter till effektivisering.

Fjärrvärme mätning. Genom att integrera fjärrvärmemätning kan vi övervaka och
reglera värmeanvändningen för att minska vår miljöpåverkan och optimera energiförbrukningen.

Mätning av solcellsanläggningens produktion. Vi har använt elmätare för att kontinuerligt övervaka och utvärdera solcellsanläggningens effektivitet och prestanda. Då maximeras utbytet av förnybar energi.

Temperatur och fuktmätning. Genom att övervaka och reglera temperatur och fuktighet både utomhus och inomhus på arbetsplatsen kan vi skapa optimala arbetsförhållanden för både arbetare och material, samtidigt som vi minimerar energiförbrukningen.

Driftövervakning och förebyggande underhåll. Genom att kontinuerligt övervaka belastningen på våra olika mätpunkter kan vi snabbt identifiera och åtgärda potentiella driftstopp innan de uppstår. Vilket minimerar produktionsavbrott och ökar produktivitet.

Hållbarhetsinsatser för projektet

Genom att tydligt kartlägga och analysera energiförbrukningen på våra byggprojekt kan BRABYGG aktivt arbeta för att minska sin klimatpåverkan och uppnå sina hållbarhetsmål.
Följa och utvärdera fjärrvärmesystemet. Vi kan noggrant övervaka och utvärdera prestandan hos fjärrvärmesystem för att säkerställa optimal användning.
Flexibilitet och skalbarhet Våra trådlösa mätare gör det möjligt för en enkel flyttning och omplacering av systemet i takt med att projektet utvecklas. Det garanterar kontinuerlig övervakning och optimering av våra resurser.