Flimmerfri belysning

Visste du att flimmer från ljuskällor kan vara en del av orsaken om man känner trötthet, huvudvärk och allmänt obehag på arbetsplatsen. Graden av besvär är mycket individuellt och flertalet märker inte av detta flimmer, medan vissa tycks drabbas av påtagliga besvär. Flimmer från olika belysningskällor kan ge upphov till stressreaktioner i det centrala nervsystemet. Det kan i sin tur göra att du blir trött och arbetsprestationen sämre.

Kontakta oss för att få veta vilka produkter som kan hjälpa till att få en bättre arbetsmiljö.