Flimmerfri belysning

Visste du att flimmer från ljuskällor kan vara en del av orsaken om man känner trötthet, huvudvärk och allmänt obehag på arbetsplatsen. Graden av besvär är mycket individuellt och flertalet märker inte av detta flimmer, medan vissa tycks drabbas av påtagliga besvär. Flimmer från olika belysningskällor kan ge upphov till stressreaktioner i det centrala nervsystemet. Det kan i sin tur göra att du blir trött och arbetsprestationen sämre.

PROJEKT

SCANDINAVIAN MIXED

SCANDINAVIAN MIXED

KOLMÅRDEN

KOLMÅRDEN

BERGSKAMMEN

BERGSKAMMEN

world of volvo

wov