NYTT AFFÄRSOMRÅDE - AMIGA REUSE!

Med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi, Kan vi hjälpa dig att minska ditt klimatavtryck.

Vår verksamhet sträcker sig över flera viktiga områden, och vi är fast beslutna att göra verklig skillnad.
Vår ambition är att minska avfall genom en minimering av jordens resurser och bevara produkter och material för en hållbar framtid.

Med återbrukade produkter från Amiga Reuse vet vi att varje artikel, oavsett tidigare användning, har potential att bidra till en hållbarare framtid. Genom att omfamna cirkulär ekonomi strävar vi efter att forma en värld där hållbarhet och ansvarstagande är kärnan i varje affärsbeslut. 
Amiga Reuse kan minska ditt klimatavtryck med upp till 85%

Vi tror starkt på att bra produkter inte bör finnas på bekostnad av vår planet.

Välkommen till AMIGA REUSE

Amiga kunskap

Hållbar design för långt liv

Amiga kunskap

Omdistribuering & resursfördelning

Amiga kunskap

Reparation, rengöring & uppdatering

Amiga kunskap

Elsäkerhetstestning

Amiga kunskap

Återvinning av råmaterial

Amiga el

Återbruk av material & återköp
– Minska avfall

Amiga kunskap

Cirkulär ekonomi & Hållbart ansvarstagande

Amiga kunskap

målet

Vår ambition är att minimera avfall genom en minimering av jordens resurser och bevara produkter och material för en hållbar framtid. Vi tror starkt på att bra produkter inte bör finnas på bekostnad av vår planet.