700101

BETONGHÄRDN. 3,3M130W MED SCHUKO

700101


Betonghärdningskabel. Avsedd för härdning av betong och försedd med 2m anslutningskabel och stickpropp.Förhindrar frysning och påskyndar härdning och möjliggör formrivning efter 3 dygn även vid sträng kyla. Värmekablarna kan kopplas in i ett senare skede för effektiv uttorkning av byggnadsstommen samt tillfällig uppvärmning under bygg tiden. Liten investering och låga driftskostnader. Kabeln ger generellt 100W/m². Effekt: 130W Typ: Med Schuko Vikt: 1 kg Mått: 3,3 m 1. Förvaravärmeslingan i uppvärmt utrymme. Förläggningen blir då enklare. 2.Rulla ut kabeln på underkantsarmeringen. 3. Naja löst. Använd tejpeller plastad najtråd. 4. Kabeln får ej korsas. Kablarna får ej komma närmare varandra än 6 cm. 5. Varning! Kablen får ej ha kontak tmed isolermaterial som cellplast, mineralull eller liknande. 6. Hela värmekabellängden skall gjutas in, inklusive kallkabelskarven. 7. Kabeln tas i drift omedelbart efter gjutning (före gjutning får tillslag ske endast kortvarigtför test).

Nyligen visade