901590

ASTRONOMISKT TIDUR THEBEN SEL170 1K

901590


Thebens astronomiska tidur kräver ingen extra ljussensor, istället tänds och släcks ljuset efter de geografiska parametrarna, longitud och latitud. Utifrån den geografiska positionen kalkylerar uret soluppgång och solnedgång för den angivna platsen för årets alla dagar. Selekta Top2 är avsedda för montage på DIN-skena. Tre olika modeller med en eller två kanaler med astronomiskt dygns och veckoprogram. Logisk och enkel textorienterad programmering med överskådliga menyer på valfritt språk Tydlig text med hög kontrast på bakgrundsbelyst skärm. Programmeringen sker via fyra ergonomiska knappar alternativt via en dator. Det nya minneskortet Obelisk Top2 samt svensk mjukvara levereras separat i ett komplett programmerings set. Utökat antalet förprogrammerade städer för att enklare hitta en nära lokal ort med angiven position. Möjlighet till tre olika programmeringsformer: Program 1: Astronomisk funktion. Skymning på, gryning av. För belysningsstyrning. Program 2: Skymning av, gryning på. För styrning avt.ex. fontänpumpar och terrarium. Program 3: Digitalt kopplingsrutan astronomisk funktion. Man kan vid programmeringen flyttatiden för när Astro uret ska slå till respektive från med 120 min, detta för att kompensera för den omgivande topografin om det finns höga berg eller skog. Det är också möjligt att lägga in ett avbrott, om man vill att t.ex. belysningen ska vara släckt under några timmar på natten. Man kan alltså enkelt ändra och överstyra den automatiskt inprogrammerade tiden när som helst. Automatisk sommar/vintertids omställning samt 10 års gångreserv. Enkel och säker anslutning med fjäderplint, i varje plint kan man ansluta två kablar. Varje kabel kontakteras säkert via en separat fjäder vilket möjliggör anslutning av olika ledningar och ledningsarea. Selekta Top 2 är försedd med nollpunktsbrytning för en längre livslängd och möjlighet till större anslutningsbar belastning. Reläerna övervakas elektroniskt och säkerställer att brytningen sker exakt i sinuskurvans nollpunkt. Vissa av modellerna har utökade funktioner. Praktisk integrerad drifttidsräknare, då man når den angivna intervallen visas texten Service på skärmen. Extern ingång för överstyrning av rörelsevakt. Möjlighet att ansluta en DCF antenntill Selekta171 Top2 RC, man får då en exakt tids precision tack varesynkronisering mot DCF sändaren i Frankfurt. Datum styrt semesterprogram och handmanövrerade funktioner, uret kan skyddas mot obehörig användning via en PIN-kod. Tekniska data: Märkspänning: 230 V AC Frekvens: 50-60 Hz Kontaktbelastning: 16 A, resistiv last Tids bas: Quartz Gångreserv: 10år vid 20 ° C Omgivningstemperatur: -30 ° C - +55 ° C Gångnoggrannhet: <+/- 0,5s/dygn vid20 ° C Kapslingsklass: IP20

Nyligen visade